marketing.interspace

marketing.interspace

ACCESSTRADE hiện đang là nền tảng tiếp thị liên kết hàng đầu Việt Nam với hơn 600.000 publisher trên toàn hệ thống. ACCESSTRAD giúp doanh nghiệp đẩy mạnh doanh số, nhận diện thương hiệu thông qua các giải pháp nổi bật: Affiliate, KOC (Key of customer), CPR (Cost per register), D2C (Direct to customer)