Tien_Thanh

Tien_Thanh

Thực tập sinh Digital Marketing tại TriggerM.
TriggerM cung cấp giải pháp Marketing Automation cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp doanh nghiệp có thể quản lý được danh sách khách hàng, đánh giá mức độ tiềm năng một cách tự động.
Thực hiện các chiến dịch Email Marketing, SMS Marketing hiệu quả, tăng tỉ lệ chuyển đổi và căm sóc khách hàng tốt hơn. :blush: