NhanVo

NhanVo

Tôi là Nhẫn Võ, hiện tại đang là chuyên viên Digital Marketing tại ADT GROUP.
Tôi là một người khá năng động, thân thiện và luôn mong muốn xây dựng một cồng đồng mối quan hệ xung quanh.
Tôi là một người có đam mê với lĩnh vực marketing, muốn học hỏi nhiều kiến thức cũng như là kỹ năng về marketing.
Mục tiêu của tôi là sẽ trở thành một Brand Manager và có khả năng quản lý nhiều thương hiệu.