YouTube tự đặt quảng cáo trên kênh không bật kiếm tiền (& cho chủ kênh “ra rìa")

Từ ngày hôm nay, YouTube sẽ bắt đầu đặt quảng cáo lên các kênh không/ chưa bật kiếm tiền.

Trong thế giới YouTube, có 2 loại kênh không có quảng cáo:

  • Loại 1: là các kênh chưa đủ điều kiện tham gia chương trình Đối tác YouTube (Nội dung gốc + 4000h xem + 1000 subs)
  • Loại 2: Các kênh bán hàng, chuyên môn (như kênh của UAN). Nhà sáng tạo chọn không bật kiếm tiền để tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho khán giả, phục vụ các mục đích marketing khác.

Nhưng từ hôm nay, cả 2 loại kênh trên đều sẽ lần lượt hiện quảng cáo. Chuyện “trải nghiệm khán giả” với chuyện “mục đích marketing khác” là chuyện riêng của các anh chị, chúng tôi không quan tâm.
125965880_10159271397599497_3190925799702506025_n

Điều đáng nói là doanh thu từ quảng cáo này sẽ không được chia sẻ cho chủ kênh. Thông thường, với các kênh bật kiếm tiền trong chương trình YPP, YouTube chỉ giữ 45% và chia cho Nhà sáng tạo 55%.

Với một số lượng inventory rất lớn từ các kênh ko bật kiếm tiền này, dự kiến giá quảng cáo YouTube Ads nói riêng và giá quảng cáo Google Ads sẽ giảm đáng kể trong thời gian tới.

Kênh của bạn đã bật kiếm tiền chưa?
Bài viết gốc

4 Likes

Lại phải xem quảng cáo nhiều hơn, so sad :confused:

Pha này căng quá a, được xem quảng cáo dài dài