[UAN Webinar] Community Founder Talk

Chào đón webinar tháng 6 này của cộng đồng UAN Marketing.

Cộng đồng là một trong những chủ đề thú vị nhưng ít có nhiều các chia sẻ vì còn việc định hình công việc làm cộng đồng một cách chuyên nghiệp như thế nào vẫn còn mù mờ với rất nhiều người. Tham gia webinar, bạn sẽ nghe chia sẻ của anh Tú Bùi về:

  • Cách nhìn nhận về cộng đồng và định hướng phát triển
  • Cách xây dựng nền tảng cho UAN và vài cộng đồng khác anh Tú đang quản lý
  • Các vận hành một cộng đồng với 100+ volunteers ở 3 thành phố khác nhau

Đối tượng tham gia event này là:

  • Là admin / mod quản lý các cộng đồng của chính mình
  • Những bạn đang làm community managers cho các corporate
  • Những ai hứng thú với khía cạnh cộng đồng

Phí tham dự: miễn phí
Thời gian: 14h-17h ngày 19/06/2021
Đăng kí tham gia ngay tại đây: https://forms.gle/sjHn5hLFPwCshBU99

1 Like

Đã đăng ký và gửi một số khúc mắc đến với Speaker ạ.