UAN Mentoring 1 On 1 - Hướng dẫn đăng Recap

Chào bạn, sau đây là hướng dẫn đăng Recap vào Mentorship category trên UAN Forum.

:warning: Lưu ý: Phần 1 chỉ cần làm 1 lần. Những bài Recap hàng tháng sẽ được đăng trong Topic chính bạn đã tạo ra.

Phần 1: Lập Topic (chỉ cần làm 1 lần duy nhất)

Bước 1: Chọn + New Topic

Bước 1

Bước 2: Chọn Quảng Trường + Mentorship trong Category

Bước 2

Bước 3: Nhập Tiêu đề

 • Cú pháp đặt tiêu đề: UAN Mentoring 1 On 1 - Season 1: Tên Mentor - Tên Mentee
 • Ví dụ: UAN Mentoring 1 On 1 - Season 1: Mentor Tú Bùi - Mentee Hoàng Anh

Screenshot (629)

Bước 4: Nhập nội dung cho Topic gồm:

 • Cú pháp bắt buộc:
  UAN Mentoring 1 On 1 - Season 1
  Mentor: Tên Mentor
  Mentee: Tên Mentee

 • Nội dung (ngắn gọn, cách viết tùy thuộc vào từng người), có thể là: Cảm nhận chung hoặc đôi lời nhắn nhủ cùng Mentor, lý do matching,…

noidungtopic

Bước 5: Upload hình ảnh của bạn và Mentor trong ngày Matching Day (bỏ qua nếu bạn không có hình)

 • Nhấn vào biểu tượng hình ảnh để upload hình
 • Chọn hình ảnh từ máy tính, nhấn Upload

Screenshot (627)

Bước 6: Kiểm tra và Tạo Topic

 • Kiểm tra lại Tiêu đề và nội dung
 • Nhấn Create Topic để hoàn thành

createtopic

Topic đã tạo:

Screenshot (635)

Phần 2: Đăng bài Recap vào Topic đã tạo (hàng tháng)

Bước 1: Truy cập Topic mà bạn đã tạo

phần 2 bước 1

Bước 2: Nhấn Reply để đăng Recap

p2, b2

Bước 3: Nhập nội dung Recap
1 bài Recap chuẩn cần có đủ 3 phần:

 1. Cú pháp
 • Mentoring #số lần gặp: ngày gặp (ngày/ tháng/ năm)
  Buổi gặp tiếp theo: ngày/ tháng/ năm
 • Ví dụ: Mentoring #1: 17/10/2020
  Buổi gặp tiếp theo: 13/11/2020
 1. Nội dung (cách viết tùy thuộc vào từng người), gợi ý: Tóm tắt nội dung đã trao đổi/ cảm nghĩ về buổi gặp/ next steps (nếu có)…

 2. Hình ảnh buổi gặp (bắt buộc phải có mặt Mentor và Mentee)

p2 b3

Bước 4: Kiểm tra và nhấn Reply

 • Kiểm tra lại nội dung Recap, đảm bảo có đủ 3 phần: Cú pháp, Nội dung và Hình ảnh buổi gặp
 • Nhấn Reply để hoàn thành

p2 b4

Bài Recap đã tạo:

thành phẩm

:interrobang: Nếu là bài Recap về việc Cross - mentoring thì bạn chỉ việc thay đổi cú pháp ở bước 3:

 • Cú pháp cho Cross - mentoring: Cross - mentoring #số lần tham gia cross - mentoring - Tên Mentor được Cross - Tên Mentee.
 • Ví dụ: Cross - mentoring #1 - Mentor Phan Hải - Mentee Hoàng Anh
  Sau đó thay đổi các nội dung còn lại cho phù hợp.

Tham khảo thêm Video hướng dẫn cách đăng bài viết và lựa chọn thư mục trên UAN Forum

Cảm ơn.

Em ơi, anh đang hiểu là mỗi lần 1 cặp mentor và mentee gặp là tạo 1 topic mới hả? Anh nghĩ mỗi cặp Mentor - Mentee chỉ cần duy nhất 1 topic thôi. Ví dụ: Mentoring 1 on 1 Season 1: Mentor Tú Bùi - Mentee Hoàng Anh - và sau đó toàn bộ 6 bài recap của cặp đó chỉ đăng vào chung 1 topic đó thôi.

Chứ 25 * 6 = 150 topic khác nhau, mỗi topic chỉ 1 bài thì hơi kỳ.

1 Like

Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Em đã edit lại. Mỗi cặp mentor - mentee sẽ chỉ có 1 topic, bài recap hàng tháng sẽ Reply vào Topic đó luôn ạ