Tuyển dụng hồ chí minh

Dành cho người đam mê làm tại Startup công nghệ tuyển dụng nhân sự dựa trên Trí tuệ nhân tạo và Machine Learning.

  1. [HCM] Graphic Designer

Đơn vị: JobHopin

Thu nhập: 13-25M Gross

Chi tiết: https://tinyurl.com/2p96pec8

  1. [HCM] Social Content Specialist

Đơn vị: JobHopin

Thu nhập: up to 12M

Chi tiết: https://tinyurl.com/5n7p4xfn

  1. [HCM] Branding/Communications Intern

Đơn vị: JobHopin

Thu nhập: up to 5M

Chi tiết: https://tinyurl.com/2p9234pm

Nhanh đăng ký nào!