Top 5 công việc tuần (04/10-10/10/2021): công việc tại công ty về blockchain lương đến $2000

CÔNG VIỆC MEDIA, THU NHẬP LÊN TỚI $2.000 @CÔNG TY VỀ BLOCKCHAIN

 1. Lead Media Production
 • Nhà tuyển dụng: Hệ sinh thái DeFi với mục đích giúp người dùng tiếp cận với DeFi một cách dễ dàng. Công ty đã phát triển một bộ sản phẩm từ giao dịch, lưu trữ đến quản lí tài sản, cho vay, tiết kiệm,…

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

 • Lương: Lên đến $2.000

 • Xem chi tiết và ứng tuyển tại: https://tinyurl.com/4kxdf235

 1. Lead Visual Designer
 • Nhà tuyển dung: Hệ sinh thái DeFi với mục đích giúp người dùng tiếp cận với DeFi một cách dễ dàng. Công ty đã phát triển một bộ sản phẩm từ giao dịch, lưu trữ đến quản lí tài sản, cho vay, tiết kiệm,…

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

 • Lương: Lên đến $2.000

 • Xem chi tiết và ứng tuyển tại: https://tinyurl.com/4sak5f2h

 1. 2D Artist
 • Nhà tuyển dụng: A specialised healthcare brands that make good health accessible and affordable for everyone, based in Singapore.

 • Địa điểm: Remote

 • Lương: $900 - $1.500

 • Xem chi tiết và ứng tuyển tại: https://tinyurl.com/2btkfa7j

 1. 3D Artist
 • Nhà tuyển dụng: A specialised healthcare brands that make good health accessible and affordable for everyone, based in Singapore

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

 • Lương: $1.000 - $1.700

 • Xem chi tiết và ứng tuyển tại: https://tinyurl.com/5cfaeenp

 1. Social Content Specialist
 • Nhà tuyển dụng: JobHopin

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

 • Lương: 16M VND

 • Xem chi tiết và ứng tuyển tại: https://tinyurl.com/y3vpdkha

👉Còn chần chờ gì mà không ứng tuyển nào!

Hẹn gặp lại ở tuần sau nhé!