Tôi không hề lý trí và bạn cũng vậy

"Kinh tế học vi mô dựa trên một khẳng định hoàn toàn sai lầm. Theo Wikipedia: “Yếu tố lý trí được cho là xem xét thông tin có sẵn, xác suất của các biến cố, chi phí và lợi ích tiềm năng trong việc xác định mong muốn và hành động nhất quán trong việc lựa chọn hành động được tự cho là tốt nhất”.

Tất nhiên là không (ai làm vậy).

Có lẽ nếu chúng ta chia trung bình cho một nhóm người đủ lớn, thì có thể là bằng cách nào đó, chúng ta có thể nhìn thấy một chút hình bóng của hành vi này. Nhưng nó không phải là điều mà tôi muốn bạn đánh cược.

Trên thực tế, việc đánh cược tốt hơn bạn nên làm là: “Khi nghi ngờ, hãy giả định rằng mọi người sẽ hành động theo những thôi thúc phi lý hiện có của mình, lờ đi thông tin đi ngược với niềm tin của họ, sẽ đánh đổi lợi ích dài hạn vì lợi ích ngắn hạn và hơn hết là chịu ảnh hưởng bởi thứ văn hóa mà họ đồng cảm.

Bạn (người làm marketing) có thể mắc hai lỗi sau:

  1. Cho rằng những người bạn muốn phục vụ là những người có đầy đủ các thông tin, lý trí, độc lập và đưa ra các lựa chọn mang tính dài hạn.
  2. Cho rằng mọi người đều giống bạn, biết những gì bạn biết, muốn những gì bạn muốn.

Tôi không hề lý trí và bạn cũng vậy"

I am not rational and neither are you - là câu kết luận của tác giả Seth Godin trong “This Is Marketing” khi nói về việc liệu khách hàng có thể lựa chọn một cách lý trí không khi họ mua sản phẩm của chúng ta - nó làm mình nhớ đến một câu tương tự của Daniel Kahneman trong Thinking Fast & Slow. Hiểu được rằng con người bản chất vốn ít có các lựa chọn lý trí mà luôn bị điều khiển bởi sự thiên vị (cognitive bias), ảnh hưởng bởi môi trường và cũng như những niềm tin khác nhau là một trong những cột móc quan trọng để bắt đầu bước chân vào tìm hiểu về tâm lý học hành vi.

Và 2 lỗi mà tác giả có nói trong sách theo mình có lẽ là 2 lỗi phổ biến nhất của người làm marketing và đó là lý do vì sao đôi khi chúng ta xem đoạn quảng cáo mà sau đó thì ngớ người vì không hiểu nội dung mà đoạn quảng cáo muốn diễn đạt. Hay đôi khi chúng ta nhìn mãi mà không hiểu ý nghĩa của câu slogan trên cái biển quảng cáo kia muốn truyền tải điều gì.

Để mua sách bạn có thể vào link sau và nhập code UAN-TIMKT để được giảm giá 20% trên giá bìa.

Bạn có thể tìm thấy quyển sách This Is Marketing trên các website thương mại điện tử khác với giảm giá tương đương hoặc thậm chí hơn (họ tự chi thêm để bán được nhiều sách hơn). Nhưng nếu với bạn việc mua từ đâu không quan trọng hoặc thêm bớt vài ngàn không thành vấn đề thì hãy mua sách từ link của AlphaBooks và sử dụng code của UAN vì khi làm như vậy mỗi quyển sách bạn mua sẽ có một phần nhỏ được trích ra và đưa vào quỹ cộng đồng, giúp đẩy mạnh hơn cho các hoạt động tạo ra nhiều quyển sách chuyên ngành chất lượng hơn về sau.

1 Like