Thảo luận | Đòi nợ sao cho sang?

Làm freelance hay làm agency gì thì đều từng trải qua những tình huống gay cấn như:

  • Người ta không nói quịt tiền nhưng cũng không nói bao giờ trả tiền.

  • Đi đòi nợ từ account, qua kế toán, qua CEO, bắt ký 200 tờ giấy mà cũng chưa có tiền thì “process bên em hơi phức tạp”.

  • Khách lặng im như chưa hề có cuộc hẹn hò.

  • Khách lật lọng làm đã tới khi đòi tiền thì chê đứng chê ngồi, đòi giảm giá.

  • Khách dạy đời lại cách đòi tiền sao cho tinh tế, để khách vui lòng mới trả.

  • Khách bảo “nhà chị giờ kẹt lắm rồi, chị nợ người ta cả 20 tỷ, em nhắm có đòi được không”.

Mà nợ nhỏ quá đi kiện không được, theo mọi người gặp các case này thì làm gì:

A. Thôi coi như cúng tam tai

B. Tung hê lên Facebook, nhờ KOL share dùm, seeding các group

C. Cách khác

Các bạn freelance làm gì để tránh bị quịt và quịt rồi thì sao nữa?

1 Like

Phướn đòi nợ
Không thì thuê đòi nợ 20%
Kiện ra tòa mất 1 năm nhưng chứng minh được thiệt hại thì có thể đòi cao hơn mức họ nợ

em nghe nói có bên đòi nợ Phúc Long mới bị kiện :smiley:

Dịch vụ đòi nợ thuê sắp ngoài vòng pháp luật rồi nha anh :))