Tự build ứng dụng quản lý công việc, khách hàng, database v...v. Tạo sao không?

Thông qua bài viết này, bạn có thể tự tạo cho mình các ứng dụng để quản lý công việc, dự án, khách hàng, database,…

Nền tảng mình sử dụng là autotable.vn --> đây là một nền tảng no-code (không cần biết lập trình) có thể tự build các ứng dụng như CRM, quản lý công việc, quản lý kho, đơn hàng,… dễ dàng với giao diện quen thuộc của bảng tính (spreadsheet - giống như Excel, GG Sheet).

Tự build có lợi thế là linh hoạt theo quy trình của mình mà không bị cố định bởi các công cụ build sẵn.

Ưu điểm của Autotable

  • Dễ sử dụng, no-code

  • Relational Database (link nhiều bảng dữ liệu rời rạc lại với nhau)

  • Các giao diện xem thông tin: Kanban, Calendar, Form, Bảng,…

  • Cho phép cộng tác công việc realtime với tính năng assign và reminder, notification

  • Hệ thống phân quyền sâu phù hợp với quy mô tổ chức, công ty

  • Automation - Tự động hóa quy trình làm việc,…

  • Dễ sàng lọc, sort thông tin

Ví dụ như mình có sử dụng để build 1 bảng để quản lý Content Social:

image

  • Ở bảng này thì mình có assign task và cập nhật tiến độ, set automation thông báo khi task done hoặc stuck.

Trong quá trình làm việc mình sẽ tạo ra các view cho từng team member --> 1 bảng chỉ có task của họ:
image

Giao diện Kanban sẽ giúp dễ theo dõi tiến độ công việc hơn:
image

Giao diện Calendar dễ theo dõi lịch đăng bài:

image

Còn đây là report
image

Cái này khá dễ sử dụng, vọc vài tiếng là có thể tự build được rồi

Video hướng dẫn xây dựng bảng này: https://youtu.be/nnpWtSZpVTM

1 Like