Responsible Marketing in A time of Crisis

:star: Tháng 5 đã bắt đầu, bạn đã chuẩn bị gì cho các kế hoạch tiếp theo? Hôm nay MMA cùng UAN với các đối tác xin giới thiệu Hội thảo trực tuyến (webinar) cho tuần này với Chủ đề rất được các marketer và lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm, đó chính là: TIẾP THỊ CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG (Responsible Marketing in A time of Crisis)

:star:Trong thời điểm khủng hoảng này, điều quan trọng hơn bao giờ hết đối với các thương hiệu là tạo dựng niềm tin với các bên liên quan (stakeholders). Đó chính là Tiếp thị có trách nhiệm, các thương hiệu cần một chiến lược để cân bằng trong việc vừa nâng cao tiếng nói của mình để thúc đẩy sự tham gia của người tiêu dùng vừa phải thể hiện tính trách nhiệm trong môi trường kinh doanh.

:star:Trong webinar này, chúng tôi chia sẻ làm thế nào các thương hiệu hàng đầu có thể dẫn dắt chiến dịch marketing thể hiện rõ tính trách nhiệm mạnh mẽ, nhằm giúp thương hiệu xây dựng được hình ảnh đẹp trong mắt người tiêu dùng trong thời gian nhạy cảm.

Thông tin đăng ký:

:alarm_clock: Thời gian: 06/05/ 2020 (Thứ 4) lúc 3:30PM - 4:30PM (online)

:dart: Đăng ký hoàn toàn miễn phí tại: https://bit.ly/MMAVN02