Quy Định Về Bảo Mật

Chúng tôi thu thập các thông tin nào từ bạn?

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký làm thành viên trên UAN Forum và tập hợp dữ liệu khi bạn tham gia các hoạt động như đọc bài, viết bài, thảo luận, và đánh giá nội dung được chia sẻ trên diễn đàn.

Khi đăng ký trên UAN Forum, bạn được yêu cầu nhập tên và địa chỉ email của bạn. Hoặc bạn vẫn có thể truy cập diễn đàn mà không cần đăng ký. Địa chỉ email bạn cung cấp sẽ được xác minh bằng một email có chứa một link đặc biệt. Nếu link đó được truy cập, chúng tôi xác nhận bạn là người kiểm soát địa chỉ email đó.

Khi đăng ký và đăng bài, chúng tôi ghi lại địa chỉ IP nguồn gốc của bài đăng. Chúng tôi cũng có thể giữ lại nhật ký máy chủ bao gồm địa chỉ IP của mọi yêu cầu gửi đến máy chủ của chúng tôi.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân là gì?

Những thông tin chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng theo một trong những cách sau:

  • Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn khi tham gia diễn đàn - Thông tin của bạn giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn các nhu cầu cá nhân của bạn

  • Cải thiện diễn đàn tốt hơn – Chúng tôi liên tục cố gắng cải thiện các dịch vụ trên diễn đàn căn cứ vào thông tin và ý kiến phản hồi từ bạn.

  • Cải thiện dịch vụ khách hàng – Thông tin của bạn giúp chúng tôi đáp ứng các yêu cầu dịch vụ và nhu cầu hỗ trợ của bạn một cách hiệu quả hơn.

  • Gửi email định kỳ - Địa chỉ email bạn cung cấp có thể được sử dụng để gửi thông tin, thông báo mà bạn yêu cầu về các thay đổi được cập nhật trong chủ đề, hoặc phản hồi về bình luận, yêu cầu, câu hỏi của bạn trong bài viết.

Làm thế nào để bảo vệ thông tin cá nhân?

Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp bảo mật để duy trì sự an toàn cho thông tin cá nhân khi bạn nhập, gửi hoặc truy cập thông tin cá nhân của mình.

Chính sách lưu trữ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ cam kết thực hiện như sau:

  • Giữ lại nhật ký máy chủ chứa địa chỉ IP của tất cả các yêu cầu đến máy chủ của chúng tôi không quá 90 ngày.

  • Giữ lại các địa chỉ IP được liên kết với người dùng đã đăng ký thành viên và bài đăng của họ không quá 5 năm.

UAN Forum có sử dụng cookie không?

Có. Cookie là các tệp nhỏ mà một trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ của nó chuyển vào ổ cứng máy tính của bạn thông qua trình duyệt web (nếu bạn cho phép). Những cookie này cho phép trang web nhận ra trình duyệt của bạn, và nếu bạn có tài khoản đã đăng ký, sẽ liên kết nó với tài khoản đã đăng ký của bạn.

Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu và lưu trữ những sở thích của bạn cho các lượt truy cập trong tương lai, và tổng hợp dữ liệu về lưu lượng truy cập và tương tác trên diễn đàn, để chúng tôi có thể cung cấp trải nghiệm và công cụ trang web tốt hơn trong tương lai. Chúng tôi có thể ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về người dùng truy cập diễn đàn. Các nhà cung cấp dịch vụ này không được phép thay mặt chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập, ngoại trừ việc để giúp chúng tôi quản lý và cải thiện công việc kinh doanh của mình.

UAN được phép công bố bất cứ thông tin nào ra bên ngoài không?

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển nhượng thông tin cá nhân của bạn ra bên ngoài. Điều này không bao gồm các bên thứ ba mà chúng tôi tin tưởng, đang hỗ trợ điều hành diễn đàn, quản lý công việc kinh doanh hoặc phục vụ người dùng, miễn là các bên đó đồng ý giữ bí mật các thông tin này. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ này là phù hợp để tuân thủ luật pháp, thực thi chính sách diễn đàn của chúng tôi; bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc của người khác. Tuy nhiên, các thông tin truy cập không nhận dạng cá nhân có thể được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo hoặc sử dụng khác.

Liên kết trang web của bên thứ ba

Theo quyết định của chúng tôi, đôi khi chúng tôi có thể bao gồm hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba trên UAN Forum. Các trang web của bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, chúng tôi không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với nội dung và hoạt động của các trang web này. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tìm cách để bảo vệ tính toàn vẹn của diễn đàn và hoan nghênh mọi phản hồi từ bạn về các trang web được liên kết.

Tuân thủ Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Của Trẻ Em Trên Trực Tuyến

Trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đều hướng đến những người từ 13 tuổi trở lên. Nếu máy chủ ở Hoa Kỳ và bạn dưới 13 tuổi, theo các yêu cầu của COPPA (Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Của Trẻ Em Trên Trực Tuyến), bạn không được sử dụng diễn đàn này.

Chính sách bảo mật trực tuyến

Chính sách bảo mật trực tuyến này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập thông qua UAN Forum, không áp dụng cho thông tin được thu thập ngoại tuyến.

Sự đồng ý của bạn

Bằng cách sử dụng UAN Forum, bạn đồng ý với chính sách bảo mật thông tin cá nhân của UAN Forum.

Thay đổi chính sách bảo mật

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của mình, những thông tin thay đổi sẽ được cập nhật trong bài viết này.

Nội dung này được cập nhật lần cuối vào ngày 20 tháng 5 năm 2020.

Edit the first post in this topic to change the contents of the Privacy Policy page.