[piaggio vietnam] is looking out for "trade marketing intern"

** HUGE OPPORTUNITY TO SEIZE WITH #PIAGGIOVIETNAM
[PIAGGIO VIETNAM] IS HIRING “TRADE MARKETING INTERN”


Work Location: Floor 12th, BIDV Tower - 35 Hàng Vôi
Visit: Piaggio Vietnam Careers - Vietnam Best Place to Work
Apply now to: Recruitment@piaggio.com
Subject required “Trade Marketing Intern_Name”*)

TRADE MaRKETING INTERN

Hi Huyền,

Để thông tin tuyển dụng có hiệu quả hơn, bạn nên bổ sung thông tin tuyển dụng cụ thể hơn như:

  • Mô tả công việc
  • Yêu cầu
  • Lợi ích khi làm việc tại vị trí này.
  • Thời gian.