MENTORING 1ON1 & GIVING MENTALITY (Tư duy cho đi)

Làm mentor thì cho đi điều gì? - Bài chia sẻ từ Mentor Ly Phan trước khi hành trình mentoring 6 tháng chính thức bắt đầu.

  • Cho đi những kinh nghiệm & trải nghiệm cả xấu lẫn tốt, miễn là đáng nhớ và có learning lessions, để mentees của mình có thể bước nhanh hơn, thay vì mất 5 năm có thể chỉ còn 2-3-4 năm để đến gần hơn với mục tiêu cuộc đời

  • Cho đi những lời khuyên, dù dễ nghe hay không, để mentees của mình có thể bớt vấp được những cục đá nhỏ không đáng vấp. Đương nhiên, quyền cảm thấy lời khuyên đó có đáng giá hay không thuộc về các bạn.

  • Cho đi sự cầu thị để sẵn sàng học hỏi bởi ở người trẻ luôn có những tư duy mà cho dù ta đã qua 20, 30 hay 40 năm kinh nghiệm sống cũng cần phải học.

  • Cho đi sự kiên nhẫn vốn - không - nhiều - nhặn cho lắm của bản thân để cải thiện khả năng lắng nghe.

  • Và cho đi sự nồng nhiệt trước nay luôn rất ít ỏi khi dành cho các mối quan hệ cá nhân bởi công việc bận rộn, để có thêm 2 người em, 2 người tri kỷ.

Mentor và Mentee không phải là một mối quan hệ thầy - trò, keywords tạo nên mối quan hệ này là “helping others” và “self-help”. Có vế 1 thì có vế 2, áp dụng cho cả 2 phía, bình đẳng và ngang hàng.

4 Likes