Malaysia No.1 Sale Car People - [BMW2 Grand Coupé]

Một mẫu quảng cáo cho mẫu xe BMW2 - Grand Coupe được thực hiện bởi Jenn (soimjenn) - một content creator khá nổi tiếng người Malaysia.

Một trong những mẫu quảng cáo vui nhộn nhất mình có dịp xem thời gian gần đây.

4 Likes