Just for fun - why so serious?

Topic để bạn chia sẻ mấy thứ bạn thấy thú vị, stupid, vui vẻ, châm biếm, có liên quan ngành hay không :smiley:

3 Likes

IMG_20201127_143409_934

2 Likes

Game này khó thật :)) em xin đầu hàng

Haynes Baked Beans - Not for Astronaut

Kingkong vs Godzilla - Bein Beans - Not for Astronauts

1 Like

Marketing Dentist

1 Like

Outsource

Whitetooth