Hướng Dẫn Cách Tạo UAN Forum App Trên Android / iOS

Cách tạo UAN Web App Trên Mobile

Giúp bạn có web app UAN Forum ngay trên điện thoại với push notification, dễ dàng sử dụng, xem bài viết, reply mà không cần phải cài đặt trên app store.

Áp dụng cho Android:

Cho iOS:

2 Likes

Nếu muốn đọc UAN trên phone thì cài cái App sau theo link https://play.google.com/store/apps/details?id=com.discourse&hl=en
Sau khi cài xong bạn login vào App sẽ đọc 4rum UAN thuận tiện hơn ạ! App đơn giản để đọc tin mới và không cần đăng nhập khi muốn comment.
Screenshot_20200903-171904_One UI Home|243x500

Hi anh Đào, nội dung này mình đã có một nội dung hướng dẫn tương tự nên em gộp vào topic này.

1 Like

Xin lỗi mình tìm không thấy.