Head & Shoulders: The Chase

Mẫu quảng cáo mới của Head & Shoulders với style anime thú vị gợi nhớ tới các bộ phim hoạt hình như Lupin III, Sherlock Hound, etc.

Các bạn nghĩ gì về video ads này.

2 Likes

Tuyệt, rất hay, thông điệp khôn khéo.