[HCM] UAN Mentoring - Season 2: Tổng kết hàng tháng

TỔNG KẾT THÁNG 9/2021

Mentoring: 33/36

Sau hoạt động warm-up, các cặp Mentor - Mentee đã có buổi mentoring đầu tiên khá thành công. Dù chỉ gặp nhau qua màn hình nhỏ nhưng tinh thần trao đổi và chia sẻ ở các buổi mentoring vẫn diễn ra rất sôi nổi và ấm áp. Chúc mừng các Mentor - Mentee :smiling_face_with_three_hearts:

Có những cặp Mentor - Mentee đã thống nhất được những Topics sẽ bàn luận trong 5 tháng tới và cả những cột mốc nhỏ để tạo động lực cho mentee thật sự hành động và thay đổi.

1Asset 1@2x

Lưu ý từ BTC:

  • Mentor - Mentee nên sắp xếp mentoring vào 2 tuần đầu tiên của tháng để tránh trường hợp cuối tháng có những phát sinh khiến mentoring bị trì hoãn.
  • Các bạn Mentee hãy theo sát hướng dẫn recap của BTC để recap được hợp lệ (có đầy đủ Ngày mentoring, Next mentoring, nội dung và Hình ảnh capture màn hình có mặt mentor và mentee) nhé.

:four_leaf_clover: Tin vui chớm nở: tháng 10 này, Sài Gòn đang từng bước mở cửa, hy vọng các Mentor và Mentee sẽ sớm có buổi trò chuyện bên ly cafe đầu tiên.

5 Likes