[HCM] UAN Mentoring 1 On 1 - Season 2: Mentor Yen Phi - Mentee Dat Tran

[HCM] UAN Mentoring 1 On 1 - Season 2
Mentor: Phi Nguyen
Mentee: Dat Tran

Mentoring Warm-up: 22/08/2021
Buổi gặp tiếp theo #1: 04/09/2021

Ngay sau khi kết thúc session matching từ BTC UAN, cả hai mentor & mentee đã có buổi warm up cũng như chia sẻ một số điểm để cả hai có thể hiểu nhau hơn, và hành trình sẽ bắt đầu từ buổi 1 này :smiley:

Mình có trình bày với chị về một số điều về bản thân mình, khá thuận tiện rằng mình đã có sẵn kế hoạch 5 năm sẵn đó và chỉ cần vào việc thoai =)))

Thứ nhất, mình đã có sự chuyển dịch trong tính cách. Cụ thể, mình thay đổi từ ENFJ (Người cho đi) - là 1 kiểu người này đa sầu đa cảm nhiều hơn sang ESTJ (Người giám sát). Có lẽ, bởi vì những đặc thù của công việc buộc mình phải tự điều chỉnh cho phù hợp, trở nên lý trí nhiều hơn, quan sát đánh giá vấn đề thực tế hơn, sử dụng cảm nhận cụ thể nhiều hơn trực giác đơn thuần ⇒ điều này đã khiến mình có những bước tiến bộ, trưởng thành nhất định trong thời gian qua.

Thứ hai, định hướng công việc của mình thì vẫn đang “on-track”. Chỉ còn tầm 8 tháng nữa là tròn 5 năm theo nghề của mình. 1 phần tác động bởi dịch nên mình cũng đang trong trạng thái “slow down” để lắng nghe bản thân mình nhiều hơn. Đánh giá/Nhận định những thứ sẽ trở nên là xu hướng phát triển tất yếu để có thể điều chỉnh Ikigai cho phù hợp.

Thứ ba, những mong đợi trong hành trình của hai chị em sẽ ý nghĩa hơn khi cả hai “on the same page”. Chị Phi đã có vài nhận định cũng như trấn an mình trong thời điểm này bởi những một ảnh hưởng tiêu cực ở suy nghĩ của mình. Khi trò chuyện cùng chị, mình cảm nhận năng lượng tích cực trong đó.

Cuối cùng, mình thừa nhận rằng các bạn trẻ nên có một anh chị mentor đồng hành cùng mình. Bởi lẽ, các anh chị sẽ luôn có những góc nhìn/input mà ở đó mình có thể tìm thấy câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Cảm ơn UAN đã tạo ra chương trình này để mình có thể hiểu hơn về bản thân/công việc và những khía cạnh khác.

Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, chúc cả nhà UAN nhiều sức khỏe & an lành! Vì họp online không có 1 bức ảnh rõ nên mình có tạo 1 hình ảnh đơn giản của hai chị em :vulcan_salute:

2 Likes