[HCM-HN] Tuyển dụng Marketing Manager, Video Editor, Event Executive Intern

Nếu bạn là người chơi hệ Marketing dày dặn kinh nghiệm hay editor “cứng tay” thì điểm tin việc làm tuần này chắc chắn là dành cho bạn! Xem qua ngay:

[$1300 - $1800] Marketing Manager: https://tinyurl.com/ux9e4z3y

[10M-15M Gross] Video Editor: https://tinyurl.com/km2a3hwk

[4M] Event Executive Intern: https://tinyurl.com/397dmsvc

☀️ Thử thách bản thân, nâng cấp chính mình. Ứng tuyển ngay!