Hướng Dẫn Cách Đăng Bài Viết Và Lựa Chọn Thư Mục

Cách đăng bài viết mới

Video hướng dẫn cách đăng bài viết cơ bản (3 phút) về cách để đăng tải bài viết:

Video hướng dẫn chi tiết hơn (12 phút) cách đăng tải bài viết với nội dung chi tiết hơn:

  • Cấu trúc của forum / thư mục / cách sắp xếp
  • Cách tạo bài viết mới
  • Chọn thư mục, chọn tags phù hợp
  • Cách chèn ảnh vào bài viết
  • Quote lại một phần nội
  • Cách chèn link
  • Cách format nội dung
9 Likes