Góc nhìn mới về marketing hậu Covid-19

96545167_10213281182423337_3292684089898827776_o

Webinar này sẽ chia sẻ các góc nhìn Marketing khác nhau cùng xoay quanh các vấn đề được doanh nghiệp quan tâm nhất trong và sau đại dịch.

  • Marketing Innovation (Đổi mới): Cần thay đổi gì trong tiếp cận thị trường từ sản phẩm, kênh phân phối đến truyền thông?

  • Marketing Investment (Đầu tư): Nên phân bổ ngân sách quảng cáo như thế nào? hay dừng quảng cáo? Giảm giá sản phẩm hay tập trung sản phẩm có giá trị cao? Chăm sóc khách hàng cũ hay tìm kiếm khách hàng mới?

  • Marketing Content (Thông Điệp): Truyền thông thông điệp nào? Làm cách nào để cân bằng câu chuyện thương hiệu và câu chuyện khách hàng.

Ngày: 14/05/2020 từ 10:30AM - 11:30AM

Link DK: https://register.gotowebinar.com/register/5254379558636856321


Về VMA

Hội Marketing Việt Nam là nơi kết nối, hội tụ, chia sẻ và tôn vinh những giá trị tiếp thị sáng tạo chuẩn mực của ngành Marketing Việt Nam và thế giới. Nhà tổ chức kết nối và đồng hành hiệu quả cùng các Nhà Tiếp thị, Doanh nghiệp thông qua các dự án, sự kiện có sự hỗ trợ, hợp tác của các tổ chức chuyên gia.