"Facebook Ad Breaks" vs. "YouTube Adsense": Kèo nào đang "Thơm" hơn?

Trong hơn 1 năm qua kể từ khi Facebook cho ra mắt Facebook Watch, mặt trận video dài đã chính thức trở thành một “chiến trường đỏ lửa” giữa 2 ông lớn Facebook và YouTube.

Trong video này mình so sánh phân tích tương quan lực lượng giữa 2 nền tảng video lớn nhất thế giới thông qua 5 khía cạnh:

  1. Giá quảng cáo CPM
  2. Các luật chơi (Bản quyền, Quy định cộng đồng, Quy định về quảng cáo)
  3. Giao diện người dùng Studio sáng tạo & Analytics
  4. Số lượng tính năng kiếm tiền
  5. Cách thuật toán phân phối nội dung

500 anh chị em quan tâm đến Facebook Ad Breaks và YouTube Adsense xin mời theo dõi & gạch đá nhiệt tình https://youtu.be/K8eqNjyDCm4

2 Likes