Email Marketing Virtual Event - 20/5/2020

Sự kiện vể Email Marketing với sự tham dự của các speaker đến từ các doanh nghiệp hàng đầu Châu Á như Fave, Lotte, Air Asia và đại diện từ các công ty chuyên về Marketing Technology như Netcore và Pepipost.

:star:Key takeaways của chương trình:

-How Brands Believe that “Retention is the New Acquisition”

-How to match the Brand & End-user Expectations via Email

-The New Email Program to increase ROI by 45%

-How Unicorns use Email to scale Revenues

:stopwatch:Thời gian: Thứ tư (20/5) từ 13:30 - 15:30

:house:Địa điểm: Online

Link đăng ký tham dự: https://pepipost.com/event/for-the-love-of-emails/