Điều Khoản Phục Vụ Của Cộng Đồng

Quy định các điều khoản của diễn đàn UAN

Các điều khoản này sẽ chi phối việc sử dụng diễn đàn trực tuyến http://forum.uan.vn. Để sử dụng diễn đàn, các thành viên phải đồng ý với các điều khoản này của cộng đồng UAN - đơn vị điều hành chính thức của diễn đàn.

UAN có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ khác nhau theo các điều khoản khác nhau. Những điều khoản này chỉ áp dụng cho việc sử dụng diễn đàn.

Những điều khoản quan trọng cần lưu ý

Các điều khoản này bao gồm một số điều kiện quan trọng ảnh hưởng đến quyền lợi và trách nhiệm của thành viên, chẳng hạn như từ chối trách nhiệm trong điều khoản Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, giới hạn trách nhiệm pháp lý của UAN đối với thành viên trong điều khoản Giới hạn trách nhiệm pháp lý, thỏa thuận về việc bồi thường cho UAN về các thiệt hại do thành viên gây ra cho diễn đàn theo điều khoản Trách nhiệm của thành viên và thỏa thuận về việc phân xử các tranh chấp trong điều khoản Giải quyết Tranh Chấp.

Quyền của thành viên khi sử dụng diễn đàn

Theo các quy định trong điều khoản này, UAN sẽ cho phép thành viên sử dụng diễn đàn. Mọi thành viên cần phải đồng ý với các điều khoản này để sử dụng diễn đàn.

Các điều kiện để tham gia Diễn đàn

Việc cho phép thành viên tham gia diễn đàn phải tuân theo các điều kiện sau:

 1. Thành viên phải trên mười ba tuổi.
 2. Thành viên không được tham gia diễn đàn nếu UAN liên hệ trực tiếp với bạn và thông báo rằng bạn không được duyệt.
 3. Thành viên tham gia diễn đàn phải tuân thủ các Điều khoản về Tiêu chuẩn đăng tải nội dung và Chính sách tham gia

Chấp thuận các chính sách tham gia Diễn đàn

 1. Thành viên không tham gia diễn đàn để vi phạm pháp luật.
 2. Thành viên không được sử dụng hoặc thử sử dụng một tài khoản khác trên diễn đàn mà không có sự cho phép của chủ tài khoản.
 3. Bạn không được mua, bán hoặc trao đổi tên tài khoản hoặc các mã định danh khác trên diễn đàn.
 4. Thành viên không được gửi các nội dung quảng cáo, email hàng loạt hoặc lời chào mời khác thông qua diễn đàn hoặc sử dụng diễn đàn nhằm mục đích thu thập địa chỉ email hoặc dữ liệu cá nhân khác để lập các danh sách gửi thư thương mại hoặc danh sách dữ liệu.
 5. Thành viên không được tự ý truy cập vào tài khoản quản lý của diễn đàn hoặc theo dõi diễn đàn, điển hình như thu thập dữ liệu web, plug-in hoặc add-on, hoặc chương trình máy tính khác không phải là trình duyệt web. Thành viên có thể thu thập dữ liệu diễn đàn nhằm mục đích tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm có sẵn của diễn đàn một cách công khai, khi bạn đang hoạt động trên diễn đàn.
 6. Thành viên không được sử dụng diễn đàn để gửi e-mail đến các danh sách cần gửi, qua một Nhóm khác hoặc Nhóm bí danh/giả mạo.
 7. Thành viên không được ngụ ý sai lệch với các bên khác rằng có liên quan đến danh nghĩa của UAN hoặc được UAN xác thực liên quan.
 8. Bạn không được gắn bất kỳ liên kết ẩn nào vào hình ảnh hoặc nội dung của diễn đàn với một website khác.
 9. Thành viên không được xóa bỏ bất kì đánh dấu thương hiệu nào của UAN đối với các tài liệu thuộc sở hữu của diễn đàn mà bạn tải về.
 10. Thành viên không được phép sử dụng bất kỳ phần nội dung nào của diễn đàn trên các trang web khác mà không xin phép người đăng tải nội dung đó trên diễn đàn.
 11. Thành viên không được phép vô hiệu hóa, loại bỏ hoặc phá vỡ mọi điều khoản về bảo mật hoặc cố gắng truy cập vào phần giới hạn/ không được phép của diễn đàn.
 12. Thành viên không được lạm dụng quá tải cơ sở hạ tầng của diễn đàn với dung lượng theo yêu cầu không hợp lý hoặc cố tình tải lên các thông tin theo cài đặt riêng một cách không hợp lý trên hệ thống của diễn đàn.
 13. Thành viên không được mạo danh người khác trên diễn đàn.
 14. Thành viên không được khuyến khích hoặc hỗ trợ bất cứ ai nhằm vi phạm các điều khoản này.

Tiêu chuẩn đăng tải nội dung

 1. Thành viên không được đăng tải các nội dung bất hợp pháp, gây khó chịu hoặc có hại cho người khác trên diễn đàn . Điều này bao gồm các nội dung quấy rối, không phù hợp hoặc lạm dụng.
 2. Thành viên không được đăng tải các nội dung vi phạm luật pháp, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ ai, vi phạm quyền riêng tư của bất kỳ ai, hoặc vi phạm các thỏa thuận mà bạn có với người khác trên diễn đàn.
 3. Thành viên không được đăng tải các nội dung có chứa mã độc, chẳng hạn như vi-rút máy tính hoặc phần mềm gián điệp.
 4. Thành viên không được mạo danh tài khoản, tên người dùng hoặc thông tin cá nhân khác để đăng tải các nội dung trên diễn đàn…
 5. Thành viên không được tiết lộ thông tin trên diễn đàn mà bạn không có quyền tiết lộ, chẳng hạn như thông tin bảo mật của người khác hoặc thông tin cá nhân.

Điều khoản bắt buộc

UAN có thể điều tra và truy tố các vi phạm điều khoản đề ra trong phạm vi pháp luật cho phép. UAN có thể thông báo và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy tố các vi phạm pháp luật và vi phạm các điều khoản được đặt ra của diễn đàn.

UAN có quyền thay đổi, biên tập lại và xóa các nội dung đăng tải trên diễn đàn không không vì bất kỳ lý do gì. Nếu bạn tin rằng ai đó đã gửi nội dung lên diễn đàn mà vi phạm các điều khoản theo quy định, hãy liên hệ với UAN ngay lập tức.

Quy định tài khoản của thành viên

Thành viên tham gia phải tạo và đăng nhập vào tài khoản để sử dụng một số tính năng của diễn đàn.

Để tạo một tài khoản, thành viên mới phải cung cấp một số thông tin cá nhân như yêu cầu. Nếu tạo một tài khoản, bạn đồng ý cung cấp tối thiểu một địa chỉ email hợp lệ và địa chỉ email đó được cập nhật nếu có thay đổi. Bạn có thể đóng tài khoản của mình bất cứ lúc nào bằng cách gửi email hello@uan.vn.

Thành viên đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hành động được thực hiện bằng tài khoản của mình, cho dù bạn có ủy quyền hay không, cho đến khi bạn đóng tài khoản hoặc thông báo cho UAN rằng tài khoản của bạn đã bị xâm phạm. Bạn đồng ý thông báo cho UAN ngay lập tức nếu bạn nghi ngờ tài khoản của mình đã bị xâm phạm. Thành viên tham gia đồng ý chọn mật khẩu an toàn cho tài khoản của mình và giữ bí mật.

UAN có thể hạn chế, đình chỉ hoặc đóng tài khoản của bạn trên diễn đàn theo chính sách của UAN để xử lý các yêu cầu gỡ xuống liên quan đến bản quyền hoặc nếu UAN có lý do hợp lý rằng bạn đã vi phạm quy tắc trong các điều khoản này.

Nội dung bài viết của thành viên

Không có các điều khoản nào trong đây đồng ý cho UAN có bất kỳ quyền sở hữu nào đối với tài sản trí tuệ mà các thành viên chia sẻ trên diễn đàn, chẳng hạn như thông tin tài khoản, bài đăng hoặc nội dung khác mà thành viên đăng tải trên diễn đàn. Cũng như không có các điều khoản nào đồng ý cho phép thành viên có bất kỳ quyền sở hữu nào trong tài sản trí tuệ của UAN.

Giữa thành viên tham gia vào diễn đàn, thành viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung mà bạn đăng tải trên diễn đàn. Bạn đồng ý rằng không được ngụ ý sai rằng nội dung bạn đang tải trên diễn đàn sẽ được tài trợ hoặc phê duyệt bởi UAN. Cũng theo các điều khoản này UAN không bắt buộc phải lưu trữ, duy trì hoặc cung cấp các bản sao nội dung thành viên đăng tải và thay đổi nội dung đó.

Nội dung bạn đăng tải sẽ thuộc về bạn và bạn được phép quyết định có cho phép người khác sử dụng nội dung đó hay không. Nhưng tối thiểu, bạn sẽ cho phép UAN sử dụng nội dung mà bạn đăng tải trên diễn đàn chia sẻ cho những thành viên khác trong diễn đàn. Với sự cho phép đó, UAN có quyền sao chép, xuất bản và phân tích nội dung bạn đăng tải.

Khi nội dung thành viên đã đăng tải bị xóa khỏi diễn đàn, do lỗi của thành viên hay bởi UAN, thì việc cho phép UAN như trên sẽ kết thúc và nội dung cuối cùng đăng tải sẽ biến mất khỏi bộ sao lưu, bộ nhớ cache và các hệ thống khác.

Nếu nội dung bạn có bản quyền như Creative Commons thì chúng sẽ vẫn tiếp tục như vậy ngày cả sau khi nội dung bị loại bỏ. Những licenses này có thể cho phép các bên khác tiếp tục chia sẻ nội dung của bạn trên diễn đàn tiếp tục sau này.

Các nội dung mà bạn đăng tải trên diễn đàn mà bạn đã đồng ý cho các thành viên khác sử dụng nội dung của mình, có thể vi phạm các điều khoản. UAN sẽ không chịu trách nhiệm về những vi phạm hoặc hậu quả gây ra.

Trách nhiệm của thành viên

Thành viên phải chịu trách nhiệm bồi thường cho các khiếu nại pháp lý về việc gây ra những sai phạm và vi phạm pháp luật, vi phạm các điều khoản trên diễn đàn hoặc cho người khác sử dụng tài khoản của bạn trên diễn đàn dẫn đến những vi phạm trên.

Thành viên và diễn đàn UAN phải thông báo kịp thời về các khiếu nại/ vi phạm càng sớm càng tốt để tránh dẫn đến những thiệt hại to lớn về mặt pháp lý. Nếu diễn đàn phát hiện ra các khiếu nại/vi phạm mà không thông báo kịp thời đến thành viên thì thành viên không phải bồi thường hoặc giảm nhẹ cho bất kỳ khiếu nại/ vi phạm nào.

Thành viên đồng ý và cho phép diễn đàn sẽ kiểm soát việc điều tra, bào chữa và giải quyết các khiếu nại pháp lý mà thành viên đã gây ra và mức bồi thường cho diễn đàn. Diễn đàn sẽ không tự ý giải quyết hoặc thừa nhận các sai phạm của thành viên hoặc áp đặt các nghĩa vụ với thành viên mà không có thỏa thuận hoặc thông báo trước đến thành viên.

Miễn trừ trách nhiệm

Thành viên sẽ chấp nhận mọi rủi ro khi sử dụng diễn đàn và nội dung được chia sẻ trên diễn đàn theo luật pháp cho phép. Diễn đàn và các bên liên quan mà diễn đàn hợp tác sẽ không có bất kỳ sự bảo đảm nào cho những rủi ro này.

Diễn đàn có thể liên kết và tích hợp các diễn đàn khác và dịch vụ khác do bên thứ ba điều hành. Diễn đàn sẽ không đảm bảo bất kỳ các dịch vụ và nội dung chia sẻ do bên khác điều hành. Việc sử dụng các dịch vụ do bên khác điều hành sẽ được quản lý và thống nhất bởi các điều khoản cam kết chỉ giữa thành viên và bên cung cấp dịch vụ.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Thành viên đồng ý rằng diễn đàn và các bên hợp tác khác với diễn đàn sẽ không chịu trách nhiệm với thành viên về các thiệt hại vi phạm với các điều khoản hoặc hợp đồng hợp tác mà không thể lường trước được.

Theo quy định pháp luật, tổng bồi thường trách nhiệm pháp lý đối với thành viên bởi các khiếu nại thuộc bất kỳ loại nào có liên quan đến diễn đàn hoặc nội dung chia sẻ trên diễn đàn sẽ được giới hạn ở mức 50 đô la.

Phản hồi

Diễn đàn rất hoan nghênh tất cả phản hồi và đề xuất của bạn cho diễn đàn nhằm cải thiện tốt hơn. Xem thêm phần thông tin Liên hệ dưới đây để có thể gửi các phản hồi và đề xuất với diễn đàn một cách nhanh nhất.

Thành viên đồng ý rằng diễn đàn sẽ linh hoạt phản hồi về các đề xuất mà bạn gửi đến và không phải thông báo cho thành viên rằng các phản hồi/ đề xuất của bạn đã được sử dụng hoặc xin phép sử dụng hoặc phải trả bất kỳ khoản nào cho thành viên. Ngoài ra, thành viên đồng ý rằng không gửi các phản hồi hoặc đề xuất mà thành viên tin rằng đó có thể là bảo mật hoặc độc quyền, cho chính thành viên hoặc bên khác.

Thông báo chấm dứt

Thành viên hoặc diễn đàn có thể chấm dứt thỏa thuận được viết ra trong điều khoản này bất cứ lúc nào. Khi thỏa thuận chấm dứt, thành viên sẽ mất quyền truy cập và sử dụng diễn đàn.

Những điều khoản như sau vẫn còn hiệu lực mặc dù đã chấm dứt các thỏa thuận giữa thành viên và diễn đàn: Nội dung thành viên đã chia sẻ, Phản hồi, Trách nhiệm của thành viên, Miễn trừ trách nhiệm, Giới hạn trách nhiệm pháp lý và các Điều khoản chung.

Giải quyết tranh chấp

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chi phối mọi tranh chấp liên quan đến các điều khoản hoặc các thành viên sử dụng diễn đàn.

Thành viên và diễn đàn đồng ý hướng tới địa điểm mà các lệnh cấm/ lệnh từ bất cứ tòa án nào trong các quận hoặc tòa án liên quan tại Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết các vấn đề liên quan đến điều khoản này. Thành viên và diễn đàn sẽ không phản đối các thẩm quyền, địa điểm giải quyết tranh chấp của diễn đàn hoặc các địa điểm mà tòa án thụ lý.

Ngoài việc giải quyết các lệnh cấm/ lệnh từ tòa án hoặc khiếu nại theo Đạo luật Lừa đảo và Lạm dụng Máy tính, thành viên và diễn đàn sẽ giải quyết mọi tranh chấp bằng trọng tài trọng tài của Hiệp hội Trọng tài Việt Nam. Trọng tài sẽ tuân theo các Quy tắc trọng tài thương mại AAA và quy trình cho các tranh chấp liên quan đến thành viên và diễn đàn. Trọng tài sẽ được chọn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thành Viên sẽ được giải quyết các tranh chấp với tư cách là cá nhân, và không phải là một phần của vụ kiện tập thể hoặc thủ tục đại diện khác, cho dù có là nguyên đơn hay là thành viên của tập thể. Không có trọng tài nào sẽ hợp nhất các tranh chấp với bất kỳ trọng tài nào khác mà không có sự cho phép của diễn đàn.

Bất kỳ phán quyết trọng tài nào cũng sẽ có những mức phí giải quyết, bao gồm các chi phí trọng tài, phí luật sư và chi phí cho các nhân chứng. Thành viên và diễn đàn sẽ thanh toán các chi phí liên quan đến việc phán quyết trọng tài tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền như trên.

Điều khoản chung

Nếu một điều khoản của các điều khoản này không thể thực thi được như văn bản, nhưng có thể được thay đổi để làm cho nó có hiệu lực thi hành, thì điều khoản đó nên được sửa đổi trong phạm vi tối thiểu cần thiết để có thể thực thi được. Nếu không, điều khoản đó nên được gỡ bỏ.

Thành viên không thể chuyển nhượng thỏa thuận giữa thành viên và diễn đàn. Diễn đàn có thể chuyển nhượng các thỏa thuận của thành viên cho các bên liên quan bất kỳ khác của diễn đàn, bất kỳ người nào có quyền kiểm soát diễn đàn hoặc bất kỳ bên nào khác mua lại diễn đàn. Bất kỳ chuyển nhượng nào chống lại các điều khoản này sẽ không có hiệu lực pháp lý.

Những điều khoản này kể cả tất cả các điều khoản thỏa thuận giữa thành viên và diễn đàn về việc sử dụng diễn đàn. Các điều khoản này sẽ hoàn toàn thay thế bởi bất kỳ thỏa thuận nào liên quan về việc bạn sử dụng diễn đàn, bằng văn bản hay không.

Thông tin liên hệ

Thành viên có thể thông báo cho diễn đàn mà các thông báo này phải theo quy định các điều khoản của diễn đàn và gửi câu hỏi đến diễn đàn, tại hello@uan.vn.

Diễn đàn có thể thông báo cho thành viên bằng địa chỉ email mà thành viên cung cấp theo tài khoản trên diễn đàn hoặc bằng cách đăng nội dung ở trang chủ của diễn đàn hoặc trang tài khoản của thành viên.

Thay đổi cập nhật

Diễn đàn đã cập nhật lần cuối các điều khoản này vào ngày 21 tháng 5 năm 2020 (này chắc phải ghi ngày của forum nhé) và có thể sẽ cập nhật thay đổi các điều khoản này lần nữa. Diễn đàn sẽ đăng tất cả các cập nhật lên diễn đàn. Đối với các bản cập nhật có chứa các thay đổi đáng kể, diễn đàn đồng ý gửi email cho thành viên, nếu thành viên đã tạo một tài khoản và cung cấp một địa chỉ email hợp lệ. Diễn đàn cũng có thể thông báo các cập nhật bằng tin nhắn đến thành viên hoặc thông báo chung trên diễn đàn.

Khi thành viên nhận được thông báo cập nhật này, thành viên phải đồng ý với các điều khoản mới để tiếp tục sử dụng diễn đàn.

Edit the first post in this topic to change the contents of the Terms of Service page.