Danh Sách Các Community Leaders

Đây là danh sách được cập nhật thường xuyên những anh chị thành viên hiện đang là community leaders của cộng đồng UAN. Những anh chị này có thể là các leader đặc cách được bầu chọn bởi ban quản trị hoặc có thể là những leaders được xét duyệt sau khi tham gia chương trình Community Leaders của UAN.


@ThienTran

*Trần Hùng Thiện – President @GComm*


@ngocnb

*Nguyễn Bá Ngọc – CMO @EQuest Group*


@Hua_Thai_Dat

*Hứa Thái Đạt – CEO @CASK*


@

*Lê Anh Tuấn – CEO @A1Digihub*


@phanhai

*Phan Hải – Strategic Planning Director @Xanh Marketing*


@willypham

*Phạm Phước Nguyên – Deputy Director @CenGroup*


@

*Mai Xuân Đạt – Chairman @SEONgon*


@NguyenQuangNhut

*Nguyễn Quang Nhựt – CEO @Shojiki*


@longtran

*Long Trần – Head of Marketing Retail @PNJ*


@LinhQuangCao

*Phạm Ngọc Linh – Chairman @Unique Group*


@fyzd

*Đinh Trần Tuấn Linh – CEO @Urah Network*


@kiendoan

*Đoàn Thái Kiên – Country Head @MediaDonuts Vietnam*


@cuongrepu

*Lại Tuấn Cường – CEO @Repu Digital*


@mandyquyen

*Mandy Nguyen – Director of Ecosystem @SVF*


@hachi

*Trang Nguyễn (Hạ Chi) – Writer-hunter @Phục Hưng Books, Book Author*


@Long

*Nguyễn Thành Long – Account Director @Xanh Marketing*


@billnguyen

*Bill Nguyễn – Show Director @V.E.G*


@BaoGiang

*Phan Bảo Giang – Vice Dean of PR & Communications @UEF*


@anhchuquan

*Nguyễn Thái Học – Founder @WOWAgency*


@phamdinhquan

*Phạm Đình Quân – Co-Founder, Head of Marketing @Printub*


@kathan

*Hàn Phương Thanh – Head of Marketing @Edtech Startup*


@LyPhan

*Phan Cẩm Ly – Former Chief Growth Officer @Gapo*


@andyvu

*Andy Vũ – Regional Director @Ureka Media*


@george

*George Nguyen – Founder @Google Developer Group Vietnam*


@quyenvu

*Quyền Vũ - Founder @Vũ Digital*


@tu.bui

*Bùi Quang Tinh Tú – Managing Director @Conversion Asia*

Danh sách các Community Leaders sẽ có có thay đổi theo từng thời điểm. Mọi thắc mắc về đội ngũ community leaders có thể liên hệ @tu.bui

9 Likes

Xin chào tất cả các anh chị ạ. Giờ mới bắt đầu vào up bài đây ạ. :smiley:

3 Likes

Chào Long, và mong nhận được các chia sẻ chất lượng sớm :))

Cảm ơn Tú và xin chào anh chị em, rất vui kết nối và cùng chia sẻ.

4 Likes

Dàn community leaders chất quá !

1 Like