Chiến lược marketing 0đ

Thời điểm dịch bệnh nhìn lại, chắc hẳn ai cũng phải công nhận rằng: Các đơn vị có chiến lược kinh doanh càng thích ứng nhanh với hoàn cảnh (như Covid chẳng hạn), chương trình Marketing càng tối ưu, hiệu quả càng ““sống tốt””!

Quảng cáo liệu phải chăng không còn là giải pháp thần thánh nhất trong kinh doanh? Khi giá đấu thầu ngày càng cao, tỷ lệ convert ngày càng thấp?

Nếu bạn cần hướng đi Marketing mới, không chỉ là ““đổ ngày càng nhiều tiền”” mà là:

  • Tối ưu chi phí Marketing về 0đ vẫn hiệu quả, phát triển kinh bền vững trong nền kinh tế biến động mạnh như hiện nay.
  • Nghe Elsa Speak - ứng dụng tiếng anh sử dụng trí tuệ nhân tạo được đầu tư bời Google, chia sẻ cách họ thành công vượt qua khủng hoảng - nâng cao ưu thế cạnh tranh trong thời điểm dịch bệnh như thế nào (đại diện Elsa Speak trực tiếp chia sẻ)

Tham gia webinar chia sẻ miễn phí từ NovoanX (thuộc Tập đoàn Internet Novaon - nằm trong top công ty có thị phần quảng cáo lớn nhất Đông Nam Á).

Chi tiết chương trình:
:alarm_clock: Thời gian: 20h00 – 20h30, thứ Ba, ngày 05/05/2020
:globe_with_meridians: Hình thức: Webniar được livestream trên Fanpage Novaon & NovaonX
:point_right: Đăng ký ngay: https://bit.ly/Dangky_ChienluocMKT0D

1 Like