Cải thiện "điểm phản hồi của khách hàng thấp"


Có ai gặp tình trạng này không mọi người ha?
Trước mắt có tổ chức offline để khách click link này và đánh giá tốt https://www.facebook.com/ads/activity

Ngoài ra chưa biết có thêm biện pháp gì hữu hiệu hay agency biết cách cải thiện?
Mong mọi người hỗ trợ

Mình đưa thông tin vậy thì cũng không có gì để comment hay góp ý được. Cần phải có thông tin rõ ràng hình ảnh quảng cáo, nội dung, đối tượng quảng cáo thì từ đó mới đưa ra nhận xét đánh giá tại sao quảng cái lại bị như vậy và giải pháp có thể làm là gì được.

Còn chung chung thì thật ra cái này chỉ có thể cải thiện bằng cách tạo ra quảng cáo và nội dung không phản cảm, phù hợp với đối tượng nhắm chọn và cung cấp chính xác thông tin thôi.

1 Like

Này do họ có Launch App nhưng App gặp 1 số trục trặc từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 7 đó anh! Họ hay quảng cáo các khuyến mãi khác nhau khi cài App và trên Post có link cài đặt App trên IOS và cả Android.