Cách tạo Polls (thăm dò ý kiến) trong bài viết

Cách tạo polls

Cách dễ nhất để tạo poll là sử dụng công cụ tạo poll (build poll). Công cụ này có thể được tìm thấy trên thanh công cụ khi bạn soạn bài viết, trong mục :gear: (Options), nó cho phép bạn tạo poll mà không cần biết cú pháp chính xác.

Cách tạo polls bằng cú pháp

Để tạo poll, bạn cần thực hiện một trong những cú pháp sau:

[poll]
- Phương án 1
- Phương án 2
- Phương án 3
[/poll]

Hoặc

[poll]
* Phương án 1
* Phương án 2
* Phương án 3
[/poll]

Hoặc, đánh số các lựa chọn

[poll]
1. Phương án 1
2. Phương án 2
3. Phương án 3
[/poll]

Đây là kết quả với bất kỳ cú pháp trên (kiểu nào cũng sẽ ra giống nhau):

 • Phương án 1
 • Phương án 2
 • Phương án 3

0 voters

Bạn có thể tạo poll với nhiều sự lựa chọn. Thêm cú pháp type=multiple vào bên trong thẻ như sau:

[poll type=multiple]
- Phương án 1
- Phương án 2
- Phương án 3
[/poll]

Kết quả:

 • Phương án 1
 • Phương án 2
 • Phương án 3

0 voters

Để giới hạn số lượng lựa chọn (hoặc đặt mức tối thiểu), thêm cú pháp min=X and/or max = Y

[poll type=multiple min=1 max=2]
- Phương án 1
- Phương án 2
- Phương án 3
[/poll]

Kết quả:

 • Phương án 1
 • Phương án 2
 • Phương án 3

0 voters

Bạn cũng có thể bao gồm hình ảnh trong poll của mình. Lưu ý, khi thêm hình ảnh vào poll, bạn nên điều chỉnh kích thước hình ảnh để tránh hình quá lớn.

[poll type=regular]
* ![image|690x458,25%](upload://2u570X7kQiPJQaJD1Bd8MLDHDNB.jpeg)
* ![image|690x334,25%](upload://35fmeFw8RMywSxIc4lbCb8UHPaT.jpg)
* ![image|690x499,25%](upload://xSDkRwmuj1pNc2QXKzthfXRlwsX.jpg)
[/poll]

Kết quả:

[poll type=regular]
* Mèo: là động vật có vú ăn thịt nhỏ, đã được thuần hóa, có bộ long mềm, mõm ngắn và móng vuốt có thể co rút.
![image|690x458,25%](upload://2u570X7kQiPJQaJD1Bd8MLDHDNB.jpeg)
* Chó: là động vật có vú ăn thịt, đã được thuần hóa, thường có mõm dài, khứu giác nhạy bén, có thể sủa, hú.
![image|690x334,25%](upload://35fmeFw8RMywSxIc4lbCb8UHPaT.jpg)
* Cá: là động vật có xương sống, phần lớn là ngoại nhiệt, có mang và vây, sống hoàn toàn dưới nước.
![image|690x499,25%](upload://xSDkRwmuj1pNc2QXKzthfXRlwsX.jpg)
[/poll]

Kết quả:

 • Mèo: là động vật có vú ăn thịt nhỏ, đã được thuần hóa, có bộ long mềm, mõm ngắn và móng vuốt có thể co rút.
 • Chó: là động vật có vú ăn thịt, đã được thuần hóa, thường có mõm dài, khứu giác nhạy bén, có thể sủa, hú.
 • Cá: là động vật có xương sống, phần lớn là ngoại nhiệt, có mang và vây, sống hoàn toàn dưới nước.

0 voters

Bạn có thể tạo poll với ngày tháng năm như sau:

[poll type=regular]
* [date=2020-05-28 timezone="Europe/Paris"]
* [date=2020-05-29 timezone="Europe/Paris"]
* [date=2020-05-30 timezone="Europe/Paris"]
[/poll]

Kết quả:

 • 2020-05-27T22:00:00Z
 • 2020-05-28T22:00:00Z
 • 2020-05-29T22:00:00Z

0 voters

Tạo poll với dãy số liên tiếp:

[poll type=number min=1 max=10]
[/poll]

Kết quả:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

0 voters

Bạn cũng có thể tạo poll với dãy số cách đều nhau, bằng cách thêm vào cú pháp step=X

[poll type=number min=2 max=10 step=2]
[/poll]

Kết quả:

 • 2
 • 4
 • 6
 • 8
 • 10

0 voters

Nếu bạn sử dụng nhiều polls trong cùng một bài viết (ví dụ như bài viết này), hãy đặt tên riêng cho mỗi poll, nếu không polls sẽ không hoạt động. Thực hiện việc này bằng cách thêm name=”poll_name” vào cú pháp như sau:

[poll name="poll_1"]
1. Phương án 1
2. Phương án 2
3. Phương án 3
[/poll]

[poll name="poll_3" type=multiple min=2 max=3]
- Phương án 1
- Phương án 2
- Phương án 3
- Phương án 4
[/poll]

[poll name="poll_5" type=number min=2 max=10 step=2]
[/poll]

Kết quả:

 1. Phương án 1
 2. Phương án 2
 3. Phương án 3

0 voters

 • Phương án 1
 • Phương án 2
 • Phương án 3
 • Phương án 4

0 voters

 • 2
 • 4
 • 6
 • 8
 • 10

0 voters

Và nếu muốn, bạn có thể công khai danh tính người bỏ phiếu, bằng cách thêm public=true vào cú pháp như sau:

[poll public=true]
- Yes
- No
- Maybe
[/poll]

Bạn có thích bài viết này không?

 • Yes
 • No
 • Maybe

0 voters

5 Likes