Advance Fitness & Gym: Tuyển thực tập sinh

TUYỂN THỰC TẬP SINH:
Vị trí: Assistant Trade MKT, content và thiết kế.
Số lượng: mỗi vị trí 01 bạn

Mô tả công việc: trong lĩnh vực gym
Thời gian: 08am-05pm thứ hai đến thứ sáu.
Nơi làm việc: Phú Mỹ Hưng, quận 7

Quyền lợi:
Hướng dẫn làm khóa luận.
Đóng dấu thực tập.
Tập gym miễn phí.
Chi phí hỗ trợ.

Đọc thêm thông tin tại đây.
Gửi CV về: nhiphan@advancegym.vn