6 Cách thiết kế logo – Hiểu và làm chủ thương hiệu. (Brandmarks)

Cách thiết kế logo là các kỹ thuật, phương pháp thiết kế minh hoạ biểu tượng, tên thương hiệu hoặc một điểm nhấn bất kỳ trong logo. Trong đó người hoạ sĩ nên hiểu biết và áp dụng một trong những kỹ thuật để tạo điểm nhấn có mục tiêu, không nên áp dụng hơn một kỹ thuật vào thiết kế logo.

Ngày nay, Hoạ sĩ thiết kế đồ họa (graphic designer) được xem là cầu nối tuyệt vời giữa chủ sở hữu thương hiệu và các khách hàng của thương hiệu đó.

Hoạ sĩ thiết kế đồ hoạ là người có nghiệm vụ minh hoạ các giá trị, bản sắc của thương hiệu bằng các kỹ thuật thiết kế logo khác nhau với mục tiêu cốt lõi mà truyền tải thông tin/ thông điệp hoặc nội dung một cách hiệu quả tới khách hàng.

Tại Việt Nam, các cách thiết kế logo – thiết kế thương hiệu vẫn là một khái niệm rất mới lạ với đại đa số các hoạ sĩ thiết kế đồ hoạ và chủ thương hiệu. Trong bài Viết này Vũ sẽ cố gắng truyền tải một số kỹ thuật cơ bản nhưng hết sức quan trọng để hoạ sĩ thiết kế đồ hoạ và chủ thương hiệu nắm rõ và không mắc sai lầm.

Cách thiết kế logo

Chia sẻ 6 phương pháp thiết kế logo từ Vũ Digital với cộng đồng.

A. Cách thiết kế logo là gì?

Cách thiết kế logo là các kỹ thuật, phương pháp thiết kế minh hoạ biểu tượng, tên thương hiệu hoặc một điểm nhấn bất kỳ trong logo. Trong đó người hoạ sĩ nên hiểu biết và áp dụng một trong những kỹ thuật để tạo điểm nhấn có mục tiêu, không nên áp dụng hơn một kỹ thuật vào thiết kế logo.

B. Các kỹ thuật, phương pháp trong cách thiết kế logo?

1. Wordmarks – Tên thương hiệu

Cách thiết kế logo này sử dụng những chữ cái viết tắt của tên thương hiệu hoặc đầy đủ tên thương hiệu để sử dụng làm logo của thương hiệu:

Ví dụ: Google, Ebay, Samsung, Cocacola…

Cách thiết kế logo

2. Letterforms – Sử dụng chữ cái của tên thương hiệu

Cách thiết kế logo độc đáo sử dụng một hoặc nhiều chữ cái trong tên thương hiệu để sử dụng làm logo cho thương hiệu.

Ví dụ: Unilever, Netflix, Tesla, Mcdonald…

Cách thiết kế logo

3. Pictorial Marks – Biểu tượng

Cách thiết kế logo gắn thương hiệu với một biểu tượng thân quen có thể nhận ra ngay lập tức.

Ví dụ: Apple, NBC, CBS, Polo, Lacoste, Shell…

Cách thiết kế logo

4. Abstract/symbolic marks – Trừu tượng

Một biểu tượng trừu tượng chứa đựng tinh thần, bản sắc của thương hiệu không rõ ràng.

Ví dụ: Chase, Nike, Pepsi, , Adidas…

5. Emblems – Biểu tượng

Cách thiết kế logo này sử dụng như một cụm dấu ấn mà tên thương hiệu là một phần gắn kết không thể tách rời trong đó.

Ví dụ: Harley davidson, Harvard, Starbucks coffee, UPS…

6. Mascot – Linh vật

Cách thiết kế logo này sử dụng linh vật là người, động vật làm biểu tượng cho toàn bộ thương hiệu.

Ví dụ: KFC, Michelin, Piggly, pringles…

Cách thiết kế logo

6 phương pháp thiết kế logo mà Vũ Digital chia sẻ.Đây là 6 cách thiết kế logo mà đại đa số cách thương hiệu từ nổi tiếng ở top 10 tới những thương hiệu chuyên nghiệp vừa mới thành lập nên thực hiện.

C. Lựa chọn cách thiết kế logo nào là phù hợp?

Nếu bạn là Hoạ sĩ thiết kế đồ hoạ hãy chú tâm và đừng nên áp dụng quá nhiều kỹ thuật cho một dự án thiết kế logo mà bạn đang thực hiện, vì nó sẽ dẫn tới hậu quả việc sử dụng logo trong tương lại lộn xộn do mọi người có thể sử dụng một trong hai kỹ thuật để nhận diện thương hiệu. Điều đó dẫn tới tình trạng thương hiệu không đồng nhất.

Nếu bạn là chủ thương hiệu, hãy nắm vững những kỹ thuật đơn giản này để làm chủ thương hiệu của mình.

Hoạ sĩ thiết kế đồ hoạ tại Vũ Digital đang vẽ phác thảo biểu tượng logo Trâm Anh.

Tại Vũ chúng tôi nghiên cứu chuyên sâu và sở hữu kỹ năng áp dụng chuyên nghiệp các kỹ thuật thiết kế logo, ngoài những kỹ thuật cơ bản này, chúng tôi luôn luôn sáng tạo và sở hữu các kỹ thuật đặc biệt khác mang tới nhận diện thươxng hiệu khác biệt, chuyên nghiệp và đầy linh hoạt.

2 Likes