3 Yếu Tố của Facebook để Xác Định Người Chiến Thắng trong Cuộc Đấu Giá Quảng Cáo

Về cơ bản, quảng cáo Facebook là quá trình đấu thầu giữa các nhà quảng cáo để giành được vị trí hiển thị trong nguồn cấp dữ liệu của người dùng.

Như bạn đã biết, việc phân phối và hiển thị quảng cáo có sự tham gia của 3 bên:

  • Người dùng: Là người sử dụng Facebook thông thường.

  • Nhà quảng cáo: Là người sử dụng nền tảng quảng cáo của Facebook để mua vị trí hiển thị quảng cáo.

  • Facebook: Là hệ thống trung gian quyết định quảng cáo nào nên được hiển thị cho người dùng cụ thể.

Vì vậy, Facebook sẽ có những yếu tố để đánh giá sự phù hợp nhằm đảm bảo (nhưng không chắc chắn) khi quảng cáo được phân phối, cả người dùng và nhà quảng cáo đều hài lòng.

Theo thông tin được công bố từ Facebook (1), quảng cáo chiến thắng trong cuộc đấu giá là quảng cáo có tổng giá trị cao nhất. Tổng giá trị này là kết hợp của 3 yếu tố chính: Giá thầu, Tỷ lệ hành động ước tính và Chất lượng quảng cáo.

  1. Giá thầu: Là số tiền mà nhà quảng cáo sẵn sàng chi trả để đạt được kết quả mong muốn. Có nhiều cách để quản lý giá thầu của bạn trong cuộc đấu giá quảng cáo (2).

  2. Tỷ lệ hành động ước tính: Là khả năng người dùng tương tác hoặc có những hành động cụ thể đối với quảng cáo của bạn. Yếu tố này giúp Facebook hạn chế hiển thị với những quảng cáo đem lại ít giá trị cho những người dùng của mình.

  3. Chất lượng quảng cáo: Chất lượng quảng cáo xác định thông qua nhiều nguồn (3), bao gồm phản hồi của người xem hoặc ẩn quảng cáo và việc đánh giá các đặc điểm chất lượng thấp như che giấu thông tin, ngôn ngữ giật gân và thủ thuật câu tương tác.

Hai yếu tố “Tỷ lệ hành động ước tính” và “Chất lượng quảng cáo” kết hợp lại để đo lường mức độ phù hợp của quảng cáo.

Trong thực tế, Facebook ưu tiên cho các quảng cáo phù hợp trong cuộc đấu thầu. Do đó các quảng cáo phù hợp hơn thường có giá thấp hơn và nhận được nhiều kết quả hơn.

Nói cách khác, quảng cáo phù hợp với một người có thể thắng cuộc đấu giá so với các quảng cáo có giá thầu cao hơn.


Tìm hiểu thêm:

(1) https://www.facebook.com/business/help/430291176997542

(2) https://www.facebook.com/business/m/one-sheeters/facebook-bid-strategy-guide

(3) https://www.facebook.com/business/help/423781975167984

Đăng ký channel Telegram để nhận bản tin mỗi khi tôi xuất bản bài đăng mới: https://phamdinhquan.net/telegram