[22/11-28/11] VIỆC LÀM TUẦN NÀY: Marketing Manager/ Video Editor/ Event Executive Intern

Điểm tin tìm việc tuần này chắc chắn sẽ làm bạn say đắm! Nào là Marketing Manager, Video Editor, Event Executive Intern và hơn thế nữa! Hãy xem qua ngay:

[10M-15M Gross] Video Editor - JobHopin: https://tinyurl.com/km2a3hwk

[VND 4M] Event Executive Intern - JobHopin: https://tinyurl.com/397dmsvc

[$1300 - $1800] Marketing Manager - United Overseas Bank (Vietnam) Limited: https://tinyurl.com/ux9e4z3y

👉 Thích là nhích, nộp đơn ngay!