$1500 Work from home - Influencer Account Support

Như tiêu đề, công ty em (Canada) cần tuyển 1 vị trí tại Việt Nam để mở rộng thị trường.

 1. Lương $1500/ tháng.
 2. Thời gian linh hoạt - Work from home (oh yeah) - Vì công ty em chưa có văn phòng Việt Nam.
 3. Công việc: Nâng khăn sửa túi cho Influencer/ KOL, cụ thể là YouTubers.
 4. BBTV là network đầu tiên cũng là network số 1 thế giới trên nền tảng YouTube, cung cấp công nghệ và dịch vụ hỗ trợ Nhà sáng tạo Video. Một số kênh lớn ở Việt Nam trong hệ thống BBTV gồm có Thơ Nguyễn, Cà Chua Đỏ, Challenge Me, Thiệu Nhất Nguyên, Bà Tân Vlog, Thiên An v.v…Trong vị trí này, bạn sẽ giúp YouTubers:
 • Update thay đổi thuật toán và chính sách của YouTube.
 • Tối đa hoá các nguồn thu nhập (monetization) cho YouTubers.
 • Tư vấn xây dựng Personal Brand Identity.
 • Etc.
  Cụ thể ở đây.
  Anh chị em nào thích gia nhập hậu cung của thế giới YouTubers, hoặc muốn tìm hiểu về YouTube & Video Marketing Industry thì lên thuyền với em.
  Gửi Cover Letter & CV qua hphan@bbtv.com
8 Likes

Ủa hấp dẫn mà ít ai apply vậy? :smiley:

Sao mình không đưa luôn requirement vào post ~