‼️ đầu tháng nhẹ nhàng, muôn vàn job mới

Bạn phân vân nhảy việc từ khi COVID-19 xuất hiện và vẫn chưa tìm được bến đỗ mới? Cùng nghía qua loạt việc làm mới nhất với mức lương “đỉnh kout” đến $1800. Cơ hội nhận offer cực “căng” cùng phúc lợi tuyệt vời đang vẫy gọi.

:small_red_triangle_down: [Lên đến $1000] Graphic Designer: https://tinyurl.com/yf3mw6ds

:small_red_triangle_down: [Lên đến $800] E-commerce Operations Leader: JobHopin

:small_red_triangle_down: [$1200 - $1800] UI/UX Designer: JobHopin

:small_red_triangle_down:[10M-15M] UX Writer: JobHopin

:small_red_triangle_down:[10M-15M] Video Editor: https://tinyurl.com/km2a3hwk