Nền Tảng Tổng Quan


Design & UX Kiến thức thiết kế, UI, UX. Quản Lý / Quản Trị Kiến thức về quản lý con người, doanh nghiệp, bản thân, công việc Sales & Account Kiến thức về bán hàng, quản lý account, client Video Production Kiến thức về sản xuất video. Product & Biz Kiến thức xây dựng sản phẩm và kinh doanh.
Topic Replies Views Activity
1 39 April 8, 2020
1 26 September 26, 2020
1 24 September 26, 2020
1 20 September 26, 2020
1 19 September 26, 2020
4 400 September 3, 2020
9 1278 August 20, 2020
2 130 August 17, 2020
3 105 August 17, 2020
1 94 July 30, 2020
8 160 July 7, 2020
6 600 July 1, 2020
5 670 June 25, 2020
2 110 June 23, 2020
8 257 June 21, 2020
2 108 June 12, 2020
1 126 June 10, 2020
1 191 June 10, 2020
2 107 June 4, 2020
4 159 June 3, 2020
17 218 June 3, 2020
10 231 May 29, 2020
2 100 May 28, 2020
5 167 May 26, 2020
2 124 May 26, 2020
13 232 May 25, 2020
7 604 May 18, 2020
5 155 May 18, 2020
5 148 May 17, 2020
9 142 May 15, 2020