Actionable Data Union - ADU


Biz Model & Framework Chia sẽ cách ứng dụng insights, data-driven vào business, quy trình và framework cho business Insights & Research Chia sẻ các dữ liệu và báo cáo nghiên cứu thị trường cũng như các chủ đề liên quan đến insights khách hàng Data & Research Template Template tham khảo cho việc khảo sát, hỗ trợ nghiên cứu thị trường, data, phân tích, báo cáo Data-driven Case Studies Case studies ứng dụng insights từ nghiên cứu thị trường và data-driven xuất sắc để tạo ra giá trị và kết quả Data & Analytics Bàn luận và trao đổi về các chủ đề liên quan đến thuần data, data-driven, tools cho phân tích, quản lý và xây dựng cơ sở dữ liệu
Topic Replies Views Activity
1 64 August 12, 2020
3 132 October 24, 2020
1 194 September 25, 2020
1 54 September 25, 2020
8 180 September 23, 2020
3 189 August 31, 2020
18 255 August 14, 2020
12 707 August 18, 2020
3 101 August 4, 2020
3 307 July 22, 2020
2 139 July 14, 2020
1 159 June 29, 2020
3 154 June 8, 2020
1 182 June 3, 2020
1 161 June 3, 2020
15 233 May 27, 2020
4 300 May 18, 2020
2 241 May 3, 2020
1 134 May 3, 2020
1 151 May 3, 2020
1 91 May 1, 2020