Actionable Data Union - ADU


Biz Model & Framework Chia sẽ cách ứng dụng insights, data-driven vào business, quy trình và framework cho business Insights & Research Chia sẻ các dữ liệu và báo cáo nghiên cứu thị trường cũng như các chủ đề liên quan đến insights khách hàng Data-driven Case Studies Case studies ứng dụng insights từ nghiên cứu thị trường và data-driven xuất sắc để tạo ra giá trị và kết quả Data & Research Template Template tham khảo cho việc khảo sát, hỗ trợ nghiên cứu thị trường, data, phân tích, báo cáo Data & Analytics Bàn luận và trao đổi về các chủ đề liên quan đến thuần data, data-driven, tools cho phân tích, quản lý và xây dựng cơ sở dữ liệu
Topic Replies Views Activity
0 258 August 12, 2020
1 20 November 22, 2022
0 23 November 22, 2022
0 26 November 16, 2022
0 45 November 11, 2022
0 36 November 8, 2022
0 44 November 2, 2022
0 45 November 1, 2022
0 47 October 18, 2022
0 53 October 13, 2022
0 64 October 10, 2022
0 77 September 28, 2022
0 65 September 16, 2022
0 54 September 15, 2022
0 96 September 8, 2022
0 96 August 16, 2022
0 107 August 11, 2022
0 95 July 26, 2022
0 87 July 21, 2022
0 109 July 18, 2022
0 94 July 14, 2022
0 74 July 14, 2022
0 114 June 24, 2022
0 172 June 24, 2022
0 81 June 24, 2022
0 158 June 14, 2022
0 148 May 19, 2022
0 166 May 19, 2022
0 105 May 17, 2022
0 99 May 13, 2022