Actionable Data Union - ADU


Biz Model & Framework Chia sẽ cách ứng dụng insights, data-driven vào business, quy trình và framework cho business Insights & Research Chia sẻ các dữ liệu và báo cáo nghiên cứu thị trường cũng như các chủ đề liên quan đến insights khách hàng Data-driven Case Studies Case studies ứng dụng insights từ nghiên cứu thị trường và data-driven xuất sắc để tạo ra giá trị và kết quả Data & Research Template Template tham khảo cho việc khảo sát, hỗ trợ nghiên cứu thị trường, data, phân tích, báo cáo Data & Analytics Bàn luận và trao đổi về các chủ đề liên quan đến thuần data, data-driven, tools cho phân tích, quản lý và xây dựng cơ sở dữ liệu
Topic Replies Views Activity
0 214 August 12, 2020
0 6 June 24, 2022
0 11 June 24, 2022
0 12 June 24, 2022
0 33 June 14, 2022
0 29 May 19, 2022
0 42 May 19, 2022
0 37 May 17, 2022
0 29 May 13, 2022
0 47 April 28, 2022
0 59 April 22, 2022
0 49 April 20, 2022
0 57 April 13, 2022
0 89 March 29, 2022
0 71 March 24, 2022
0 50 March 22, 2022
0 60 March 21, 2022
0 99 March 8, 2022
0 125 February 16, 2022
0 80 February 16, 2022
0 99 January 19, 2022
0 246 January 4, 2022
0 161 January 14, 2022
0 129 August 16, 2021
8 875 March 5, 2021
12 1672 February 18, 2021
4 523 February 18, 2021
0 431 January 26, 2021
4 754 January 11, 2021
0 598 January 2, 2021