Actionable Data Union - ADU


Biz Model & Framework Chia sẽ cách ứng dụng insights, data-driven vào business, quy trình và framework cho business Insights & Research Chia sẻ các dữ liệu và báo cáo nghiên cứu thị trường cũng như các chủ đề liên quan đến insights khách hàng Data & Research Template Template tham khảo cho việc khảo sát, hỗ trợ nghiên cứu thị trường, data, phân tích, báo cáo Data-driven Case Studies Case studies ứng dụng insights từ nghiên cứu thị trường và data-driven xuất sắc để tạo ra giá trị và kết quả Data & Analytics Bàn luận và trao đổi về các chủ đề liên quan đến thuần data, data-driven, tools cho phân tích, quản lý và xây dựng cơ sở dữ liệu
Topic Replies Views Activity
1 102 August 12, 2020
9 434 March 5, 2021
13 975 February 18, 2021
5 269 February 18, 2021
1 57 January 26, 2021
5 271 January 11, 2021
1 116 January 2, 2021
1 277 September 25, 2020
1 136 September 25, 2020
8 253 September 23, 2020
3 323 August 31, 2020
18 361 August 14, 2020
3 142 August 4, 2020
3 389 July 22, 2020
2 232 July 14, 2020
1 269 June 29, 2020
3 219 June 8, 2020
1 244 June 3, 2020
1 241 June 3, 2020
15 380 May 27, 2020
4 481 May 18, 2020
2 383 May 3, 2020
1 228 May 3, 2020
1 279 May 3, 2020
1 155 May 1, 2020